High Performing Teams

Uit onderzoek van Team Coaching International blijkt dat van 200 onderzochte teams slechts 10% zichzelf High Performing noemt. High Performing Teams zijn gericht op zowel productiviteit (resultaten) als positiviteit (egagement of samenwerking). Ontdek vandaag nog waar je team zich bevindt om vervolgens gericht te werken aan de verdere ontwikkeling van het team.

De druk op teams om productief te zijn is enorm toegenomen. Vaak gaat dit ten koste van de samenwerking binnen het team. High Performing Teams hebben focus. Zowel op duurzame resultaten als ook op de manier van samenwerken. Een team is een dynamisch systeem van onderlinge verhoudingen met een gezamenlijk oogmerk, herkenbare doelstellingen, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden om de beoogde resultaten te halen.

Systeembenadering van teams

Ons Team Diagnostic Assessment is gebaseerd op een systeembenadering van het werken met een team. Het assessment is ontworpen om het systeem inzichtelijk te maken. Het team wordt op 2 dimensies in kaart gebracht: het beeld dat het team heeft van het eigen productiviteitsvermogen en het beeld dat het heeft van de eigen positiviteit.  Zo ontstaat een indeling van 4 verschillende type teams.

Team

Productiviteitsvermogen

helpt het team om resultaten te boeken, taken te volbrengen en op koers te blijven om de doelstellingen te halen. Het Team Diagnostic Model heeft  7 essentiële eigenschappen  vastgesteld die nodig zijn voor teams om hoge prestaties te kunnen behalen:

 1. Doelstellingen en strategieën
 2. Middelen
 3. Proactiviteit
 4. Overeenstemming
 5. Besluitvorming
 6. Verantwoordelijkheid
 7. Leiderschap

Positiviteitsvermogen (engagement)

gaat om de onderlinge relaties tussen de teamleden en het karakter en de sfeer van het team als systeem. Het Team Diagnostic Model heeft  7 essentiële eigenschappen  vastgesteld die nodig zijn voor teams op gebied van positiviteit:

 1. Vertrouwen
 2. Respect
 3. Kameraadschap
 4. Optimisme
 5. Waardering van onderlinge verschillen
 6. Communicatie
 7. Constructieve interactie

“Een effectief team verhoogd de productiviteit, de voldoening en de groei van elk teamlid afzonderlijk, van het team zelf en van de rest van de organisatie” (John R. Katzenbach en Douglas K. Smith uit: het geheim van teams: een organisatie van wereldklasse creëren).

Enable is Authorized Facilitator van Team Coaching International en faciliteert het bouwen van High Performing Teams. Ontdek vandaag nog waar je team zich bevindt om vervolgens gericht te werken aan de verdere ontwikkeling van het team.