Fight, Flight or Face it?

,

Uit onderzoek (OPP, 2008) blijkt dat 85% van alle werknemers in meer of mindere mate te maken heeft met conflicten op het werk. Bij 29% van hen is dit ‘altijd’ of ‘vaak’ het geval.