Veranderingen kun je niet managen

Verandermanagement is een oximoron: een tegenstelling in zichzelf. Deze woordcombinatie is namelijk net zo tegenstrijdig als ‘helige oorlog’ of een ‘niet-werkende moeder’. De aanname  hieronder is dat veranderingen volgens een ordelijk en denk- en implementatieproces zijn te beheersen. Dat je kan veranderen volgens een planning. Veranderingen zijn echter niet te managen. Je weet van te voren nooit hoe het proces zal verlopen. En wat je onderweg tegen gaat komen.

Succesvolle verandering is het resultaat van leren, ontwikkelen en groei. Verandering kan worden genegeerd, weerstaan, beantwoord, benut of geïnitieerd, maar gemanaged…

Veranderingen kun je wel faciliteren

Veel veranderingen zijn een verandering op lange termijn; een verandering in de cultuur, het systeem en de manier van werken en deze vergen tijd en een transformatie van vaste patronen en mindset. Richt je dus niet op verandering als beheersbare kracht, maar leer met elkaar om te gaan met veranderingen door jezelf, je team en je organisatie te willen verbeteren. Door elkaar te betrekken en het gesprek aan te gaan over wat er beter kan.

Door veranderingen te faciliteren en te zien als gezamenlijk ontwikkelproces, krijgen mensen meer invloed in het proces.Mensen weten immers zelf het beste waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Hierdoor raken ze meer betrokken bij de verandering en ontstaat een hoge engagement.

Veranderen als expertise

Veranderen is een expertise die ontwikkelt moet worden.

Dit betekent dat je als change facilitator de mndset, skills en vaardigheden hebt om:

  • aan te sluiten bij wat er speelt
  • een veilige omgeving te creëren, waarin mensen zich durven uit te spreken
  • te observeren en te benoemen wat je ziet
  • vaste patronen te ontdekken, te ontleden en te doorbreken
  • vanuit een visie interventies te initiëren, te volgen en bij te stellen
  • onderlinge verschillen te integreren
  • en support te geven

Veranderen en transformeren begint bij jezelf. Comfortabel zijn bij het oncomfortabele. En van daaruit stappen zetten, met oog voor mens én resultaat.

Training Change Facilitation

Ontwikkel jezelf als Change Facilitator met durf en visie in onze training Change Facilitation.
Impactris geeft je de handvatten om veranderingen als leer- en ontwikkelproces in gang te zetten.

Mail of bel voor meer informatie.