Conflicten op het werk

Uit onderzoek (OPP, 2008) blijkt dat 85% van alle werknemers in meer of mindere mate te maken heeft met conflicten op het werk. Bij 29% van hen is dit ‘altijd’ of ‘vaak’ het geval.

Als voornaamste oorzaak voor deze conflicten worden persoonlijke tegenstellingen genoemd en botsingen tussen verschillende ego’s (49%), gevolgd door stress (34%) en (te) zware werkdruk (33%).

Ook cultuurverschillen worden vaak als oorzaak genoemd. Het zal geen verbazing wekken dat verkeerd omgaan met conflicten zijn prijs heeft: de gemiddelde werknemer besteed hier 2,1 uur per week aan. Dit betekent dat er alleen al in het Verenigd Koninkrijk elk jaar 370 miljoen werkdagen verloren gaan als gevolg van conflictsituaties op de werkplek.

Eén op de zes ondervraagden (16%) zegt dat een recent meningsverschil is geëscaleerd, doordat het conflict steeds langer duurde of steeds heftiger werd. Slechts 11% van hen heeft nog nooit een conflict meegemaakt dat uit de hand liep.

conflictenConsequenties van conflicten

De consequenties van een conflict zijn vaak negatief. Van alle medewerkers heeft 27% meegemaakt dat conflicten leidden tot persoonlijke aanvallen en 25% dat ziekte en absentie het gevolg waren van een conflict. Bijna één op de tien (9%) meldde dat een conflict zelfs heeft geleid tot het mislukken van een project.

41% van de medewerkers denkt dat oudere mensen het best met conflicten kunnen omgaan, waaruit je zou kunnen concluderen dat levenservaring belangrijk is bij het effectief omgaan met conflictsituaties. De voornaamste factor in dit opzicht is echter de vaardigheid en competentie van de leidinggevenden. Zeven van de tien medewerkers (70%) zien het effectief omgaan met conflicten als een ‘erg belangrijke’ of ‘doorslaggevende’ managementvaardigheid. Meer dan de helft (54%) van de medewerkers vindt dat managers beter met conflicten zouden omgaan als zij in een eerder stadium de onderliggende spanningen zouden blootleggen, vóór het tot een conflict komt.

werkconflictConflict hantering

Er bestaat een duidelijk verschil in de manier waarop managers denken dat ze met conflicten omgaan, en de manier waarop ze dat in werkelijkheid doen: één derde van de managers (31%) denkt dat ze conflicten goed afhandelen, maar slechts 22% van de niet-managers is het hier mee eens. Bijna de helft van de niet-leidinggevende medewerkers (43%) is bovendien van mening dat hun bazen beter met conflicten zouden moeten omgaan, terwijl slechts 23% van de managers deze mening deelt. De beste garantie voor het effectief oplossen van conflicten is training. Minder dan de helft van alle ondervraagden (44%) heeft ooit een training gevolgd in conflicthantering op het werk. Dit percentage stijgt dan wel tot 60% in Brazilië en 57% in de Verenigde Staten, maar 72% van de Belgische werknemers en 73% van de Franse werknemers heeft nog nooit een dergelijke training gevolgd.

Effecten van training conflictmanagement

Waar wél trainingen worden gevolgd, is het resultaat direct zichtbaar: meer dan 95% van de mensen die dit soort trainingen hebben gevolgd als onderdeel van hun opleiding of via cursussen, zegt dat dit hen op de een of andere manier heeft geholpen. Een kwart van hen (27%) meent dat zij door de training beter op hun gemak zijn en meer zelfvertrouwen hebben in conflictsituaties. Meer dan de helft (58%) zegt dat zij voortaan proberen een win-winsituatie te bereiken als het gaat om het oplossen van conflicten.

Bij 85% van de mensen treedt in de loop van hun carrière een verandering op in de manier waarop zij conflicten benaderen. Als gevolg van hun ervaring treden zij doorgaans eerder proactief op en trekken zij zich het conflict niet zo persoonlijk aan.

Van alle werknemers heeft 76% meegemaakt dat conflicten tot positieve resultaten hebben geleid, zoals een beter begrip voor elkaars standpunt (41%), of een betere oplossing voor een probleem op de werkplek (29%). Dit percentage stijgt in Brazilië en de Verenigde Staten – de landen waar het meest met trainingen wordt gewerkt – tot resp. 84% en 81%. In België en Frankrijk worden de medewerkers relatief het minst getraind, en daar kennen ze dan ook het laagste percentage aan positieve resultaten. Hiermee wordt duidelijk het verband aangetoond tussen training in conflicthantering en de rol van conflicten als aanjagers van positieve veranderingen.

Impactris stelt je in staat conflicten bespreekbaar te maken en constructief op te lossen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *