Transformationeel Leiderschap

Nooit is de behoefte aan transformationeel leiderschap zo groot geweest als nu. Kenmerk van onze VUCA wereld is dat je niet alles meer kan overzien. Dit leidt tot toenemende onzekerheid en chaos; het evenwicht is zoek. Mensen krijgen continu impulsen en worden door de globalisering dagelijks met grote wereldproblemen geconfronteerd, die ze zelf niet kunnen oplossen.

Als tegenbeweging zoeken mensen comfort (zekerheid) en hebben de neiging zich onbewust vast te houden aan vaste en bekende patronen, er in mee te gaan of in opstand te komen. Vanuit een gevoel van onmacht raken mensen disengaged: trekken zich terug, nemen afstand, raken gefrustreerd, en zijn niet meer zo betrokken als ze zouden willen. Ook zien ze niet meer wat ze er aan kunnen doen. De zaken zijn te complex geworden. Dit leidt tot een soort gelatenheid, terwijl er steeds meer een beroep wordt gedaan op hun zelfredzaamheid; je moet er in mee, maar hoe? Een veranderende rol van leiders is cruciaal. Transformationeel leiderschap helpt je hierbij.

Doorbreken van gedragspatronen

Transformationeel leiderschap betekent dat je op zoek bent naar ineffectieve patronen bij jezelf, in je team of in je organisatie. En vervolgens weet deze te  doorbreken en om te vormen (transformeren) tot effectieve patronen. Het transformeren is een kwetsbaar proces en vereist naast (zelf)vertrouwen ook een duidelijke visie op mensen, teamdynamiek en organisatiedynamiek. Als leider moet je in staat zijn lastige onderwerpen onder ogen te zien en jezelf en anderen daarbij op het speelveld weten te houden.

Ontwikkel jezelf!

Onze VUCA wereld heeft betrokken leiders nodig die vanuit hun hart leidinggeven aan mensen, teams, organisatieverandering en (internationaal) samenwerken. Dit vergt van leiders dat zij in staat zijn te verbinden en mensen bij elkaar te brengen. Sterke relaties op te bouwen en vertrouwen te geven. Vanuit de relatie komen blijvende veranderingen tot stand en komen mensen meer tot hun recht. Oog hebben voor mens én resultaat. De kunst is om als leider zichtbaar op de achtergrond zijn, dit is het faciliteren van professionals.

Impactris versterkt je als leider met durf en visie!